poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

„Solidarność” w PWSIiP

„W celu obrony godności osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz ich praw i interesów pracowniczych powołano do życia organizację związkową”. We wtorek, 15 kwietnia 2014 r., Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została zapisana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Póki co jest to Tymczasowa Komisja Zakładowa. Aby ją powołać zgodnie z prawem do „Solidarności” musiało przystąpić minimum 10 pracowników PWSIiP. Według naszych informacji było ich nieco więcej. Teraz formalnie związkowcy z uczelni mają pół roku na przeprowadzenie wyborów i dopiero wówczas powstanie tu „prawdziwa” Komisja Zakładowa. 
Tymczasową Komisją Zakładową „Solidarności” w PWSIiP kieruje trzyosobowe prezydium w składzie: Irena Wiska - przewodnicząca TKZ, Ewa Zawłocka sekretarz i Aldona Chojnowska  skarbnik.  Te osoby już teraz z racji działalności związkowej są prawnie chronione przed zwolnieniem z pracy.  
Związkowcy z PWSIiP zapowiadają, że oprócz realizacji nadrzędnych celów wynikających ze statutu i potrzeb pracowników uczelni, chcą też „brać czynny udział w jej życiu i rozwoju”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0