poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Zasłużyli na najwyższe nauczycielskie uznanie

Dwóch nauczycieli z Łomży Jan Łukasiuk z „Bernatowicza” oraz Paweł Drożyner z „Ekonomika” zostało zgłoszonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako kandydaci do nadania honorowego tytułu profesora oświaty. Tytuł nadawany jest od 2008 roku przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Dotychczas zdobyło go mnie niż stu nauczycieli. W tej grupie jest dwoje łomżan.

Tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany mający co najmniej 20-letni okres zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, z zastrzeżeniem 10-letniego okresu zatrudnienia jako nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel taki musi również mieć znaczący i uznany dorobek zawodowy. Ocenia go specjalna 16-osobowa Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty, powołana przez ministra oświaty,  spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły, a wnioski do niej składane są przez kuratorów oświaty. I w tym roku Podlaski Kurator Oświaty do tego tytułu zgłosił 7 nauczycieli ze szkół z województwa podlaskiego. To:

  1. Ignacy Ołów – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 w Suwałkach,
  2. Piotr Liedke – nauczyciel w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku,
  3. Paweł Artur Drożyner – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży,
  4. Halina Muryjas-Rząsa – nauczyciel w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie,
  5. Halina Hapunik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku,
  6. Irena Kułaczewska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce,
  7. Jan Łukasiuk – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży.


Warto dodać, że dotychczas tytuł honorowy Profesora Oświaty  Minister Edukacji Narodowej nadał  93 nauczycielom. Dotychczas w Łomży poszczycić nim się może tylko dwoje nauczycieli: Teresa Kurpiewska - nauczyciel informatyki dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży oraz Józef Przybylski - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży. Oboje tytuł ten otrzymali w 2011 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0