środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

0,1% budżetu miasta dla mieszkańców to za mało

Oddane przez władze miasta 300 tysięcy złotych do dyspozycji mieszkańców w ramach „budżetu obywatelskiego Łomży” wystarczy na zaspokojenie jedynie niewielkiej części pomysłów mieszkańców. Jak podała ratusz w sumie zgłoszono 35 zadań na łączną kwotę 2 mln 287 tys. 500 zł. To kwota niemal osiem razy większa niż ta, którą władze oddają do dyspozycji mieszkańców, choć tak naprawdę to nawet mniej niż 1 procent tegorocznego budżetu Łomży.

Zgłoszone pomysły w ramach organizowanego po raz pierwszy w Łomży budżetu obywatelskiego dotyczą budowy alejek spacerowych w Parku Jana Pawła II, budowy chodników, ustawienia przy niektórych koszy na śmieci czy ławeczek, a nawet stworzenia placów zabaw przy szkołach. Są też wnioski dotyczące budowy parkingów na osiedlach mieszkaniowych, a nawet ulicy Piaskowej, o którą mieszkańcy bezskutecznie zabiegają u władz od wielu wielu lat.
- Wszystkie zgłoszenia będą teraz oceniane pod względem formalnym przez urzędników – czy jest to zadanie miasta, majątek miasta, czy zadania jest możliwe do realizacji w tym roku i jego kwota nie przekracza 300 000 zł oraz czy Miasto ma zabezpieczone pieniądze na wynikające z realizacji zadania koszty – podaje ratusz. 
Zgodnie z regulaminem tylko wnioski, które w ocenie miejskich urzędników spełniają te wymagania formalne i zostaną zaakceptowane przez powołany przez prezydenta Mieczysława Czerniawskiego zespół koordynujący, znajdą się na liście z której mieszkańcy będą mogli wybrać te do realizacji. Lista ma zostać opublikowana 22 kwietnia, a samo glosowanie w którym mieszkańcy wybierać ma trwać od 12 do 26 maja. 
Łączna wartość wybranych do realizacji projektów ma zamknąć się kwotą 300 tys zł. To niewiele zważywszy, że tylko jeden mieści się w kwocie do 10 tys zł, większość sięga opiewa na kilkadziesiąt tysięcy, niektóre nawet na sto tysięcy złotych, a jeden dokładnie na 300 000 złotych.

Aby wygrać można będzie prowadzić „kampanie wyborcze”, ale jest jeszcze jedno możliwe rozwiązanie. Ale aby zwiększyć szanse na wygraną można też spróbować przekonać władze miasta do zwiększenia puli środków jaką oddaje do dyspozycji  mieszkańcom z 0,1% budżetu Łomża na choćby 0,2%, a może 0,3%. W Białymstoku budżet obywatelski wynosi 0,7% budżetu miasta.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0