niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

MPEC będzie miał dwuosobowy zarząd i...

Nowy zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży składa się z dwóch osób – przekazano po czwartkowych posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników (prezydenta Łomży) i Rady Nadzorczej miejskiej spółki. Do nowego zarządu prezydent Mieczysław Czerniawski nie zgłosił dotychczasowej wiceprezes Jadwigi Cwaliny. Ma ona jednak pozostać w spółce.

Jak przekazała rzeczniczka prezydenta Łomży w komunikacie po posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży, którą to funkcje jednoosobowo pełni prezydent Mieczysław Czerniawski, „prezydent zaproponował Radzie Nadzorczej dwuosobowy skład Zarządu spółki MPEC”. Rada Nadzorcza przegłosowała wniosek w głosowaniu tajnym i zdecydowała, że: prezesem został dotychczasowy prezes Marian Mielcarek, a wiceprezesem dotychczasowy wiceprezes Ryszard Fiedorowicz.
- Dotychczasowa wiceprezes Jadwiga Cwalina nie weszła w skład zarządu. Pozostaje jednak dalej w strukturach MPEC. Nowy regulamin organizacji spółki określi rolę jaką będzie ona pełniła – podała Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta Łomży. 

Zysk przede wszystkim na nagrody i dywidendę
Podczas tego samego posiedzenia prezydent Czerniawski ustalił również, że nagrody roczne członkom zarządu MPEC zostaną wypłacone w wysokości 1,5-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku, mimo propozycji Rady Nadzorczej mówiącej o jej 2-krotności. Ponadto podjął uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2013 rok, który wyniósł 1 mln 49 tys. 900 zł netto. Podział zysku wygląda następująco:

  • kapitał zapasowy – 100 tys. zł
  • nagrody do podziału dla załogi – 579 tys. zł
  • zwiększenie Funduszu Świadczeń Socjalnych – 17 tys. zł
  • dywidenda – 350 tys. zł

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0