wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Bezrobotnych nam ubyło

O ponad 330 osób w stosunku do lutego zmniejszyła się w marcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Na listach w urzędzie w dalszym ciągu pozostaje jednak 6 tysięcy 775 bezrobotnych czyli o 159 więcej niż przed rokiem. Na koniec marca stopa bezrobocia w mieście wynosiła 17,2%.

W marcu rejestrów miejscowego zarudniaka wykreślono 742 osoby. Najwięcej – 343 osoby – z racji podjęcia zatrudnienia. Dużo osób – 123 - skierowano na staże, a 56 na szkolenia. Z racji niepotwierdzenia gotowości do pojęcia pracy lub dobrowolnej rezygnacji wykreślono 164 osób. 
W tym samym czasie do urzędu zgłosiło się 408 nowych bezrobotnych – aż 320 z nich rejestrowało się po raz kolejny. 
Lokalni pracodawcy zgłosili w marcu urzędowi 222 wolne miejsca pracy, przy czym ponad połowa z nich mogłaby zostać utworzona przy finansowym wsparciu pracodawców przez PUP. 
I właśnie w ocenie pracowników urzędu pracy bezrobocie w marcu w mieście i regionie znacząco spadło w związku z rozpoczęciem sezonu w budownictwie, oraz skierowaniem kilkuset osób na tzw. aktywne formy zwalczania bezrobocia. Jak przekazuje Hanna Huszcza w tej chwili z takiej formuły pomocy korzysta 568 osób, które formalnie zostały skreślone z listy bezrobotnych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0