poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Uchwała Nr 12/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Uchwała Nr 12/2014

Prezydium Zarządu Głównego ZNP

z dnia 2 kwietnia 2014 r.
 w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   Za Prezydium ZG ZNP

                                                                         Prezes ZNP

                                                                       (-) Sławomir Broniarz

 

Dodał: JS

 

Zarząd Oddziału
śr, 02 kwietnia 2014 16:23
Data ostatniej edycji: śr, 02 kwietnia 2014 16:26:22

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0