niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Samoocena prezydenta... jest średnio

„Adekwatna, skuteczna i efektywna” kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim i Łomży oraz jednostkach podległych w ubiegłym roku funkcjonowała w ograniczonym stopniu – oświadczył prezydenta Łomża Mieczysław Czerniawski. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych to właśnie prezydent jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. I prezydent z realizacji tego wymogu musi sam wystawić sobie ocenę.

Mieczysław Czerniawski, prezydent Łomży
Mieczysław Czerniawski, prezydent Łomży
fragment samooceny prezydenta
fragment samooceny prezydenta
fragment samooceny prezydenta
fragment samooceny prezydenta

Ustawowa „adekwatna, skuteczna i efektywna|” kontrola zarządcza sprowadza się w szczególności do zapewnienia: „zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem”. Oceniając jej funkcjonowanie w minionym roku prezydent ma trzy możliwości: - uznać, że funkcjonowała w wystarczającym stopniu, w stopniu ograniczonym lub, że w ogóle nie funkcjonowała. 
„Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy(...) oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Łomży oraz jednostkach podległych(...) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – napisał prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej prezydenta Miasta Łomża za rok 2013.
Wystawiając sobie samoocenę „średnią” musi zaś opisać zastrzeżenia jakie dotycząc funkcjonowania kontroli zarządczej, oraz określić działania które zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji. I zgodnie z tym co wypisał w dokumencie prezydent Czerniawski w zarządzanym przez niego Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych w ubiegłym roku było m.in. niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań (brak mierników), niewystarczająca komunikacja wewnętrzna, niska jakość kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez komórki nadzorujące jednostki miejskie oraz niska świadomość o konieczności kontrolowania pracy pracowników przez ich bezpośrednich przełożonych.
W związku z tym prezydent zapowiada m.in. opracowanie planu działalności obejmującego najważniejsze cele działalności w 2014 r., monitorowanie realizacji celów i zadań poprzez określenie mierników, egzekwowanie przestrzegania obowiązujących procedur - zwracanie uwagi na wszelkie odstępstwa, oraz podjęcie działań poprawiających komunikację wewnętrzną.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0