czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Masz pomysł? Oni mają pieniądze!

Nawet ponad 800 tysięcy złotych gotów jest zainwestować w ciekawy projekt działający już w Łomży inkubator przedsiębiorczości EBC Incubator. Na wspieranie działalności innowacyjnej zdobył on niemal 10 milionów złotych z zarządzanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Łomżyński EBC Incubator ma ambicje znalezienia do końca 2015 co najmniej 17 ciekawych projektów, w które będzie mógł zainwestować te pieniądze. Nabór pomysłów już trwa.

EBC Incubator Sp. z o.o. mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 11 w Łomży, ale prawie wszystko można „załatwić” za pośrednictwem strony internetowej. 
- Celem działania Inkubatora jest wsparcie tych wszystkich, którzy myślą o stworzeniu swojego własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa. Korzystając z naszej wiedzy i szerokich kontaktów w świecie biznesu pomysłodawca może sprawdzić realność założeń swojego przedsięwzięcia i wspólnie z nami zbadać rynek ustalając czy jest na nim miejsce dla jego pomysłu – podają twórcy  EBC Incubator.
Oferta łomżyńskiego inkubatora przedsiębiorczości koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach inwestycje kapitałowe - do 200.000 EUR w pojedynczy projekt, oraz zapewnienie infrastruktury w tym technologicznej i biurowej. 
Pieniądze – blisko 10 milionów złotych – pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przeznaczone mają być na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia głównie z takich branż jak: medycyna, chemia, biotechnologia , ochrona środowiska, ICT czy lotnictwo, ale dopuszczalne są także pomysły z innych sektorów gospodarki.
- Inkubator powstał w celu wspierania przedsiębiorczości zwłaszcza w województwie podlaskim i projekty z tego regionu są dla nas najmilej widziane, jednak otwarci jesteśmy na innowacyjne projekty z obszaru całej Polski i serdecznie zapraszamy wszystkich pomysłodawców bez względu na region – zachęcają twórcy EBC Incubator dodając, że w naszym budynku biurowym mieszczącym się w Łomży, przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 11 oferujemy powierzchnię biurową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, sprzętem biurowym i salą konferencyjną. - Jeżeli utworzona wspólnie z inkubatorem spółka realizująca projekt upadnie, pomysłodawca nie jest zobowiązany do zwrotu zainwestowanych przez inkubator środków.

Aby uzyskać wsparcie inkubatora należy zacząć od wypełnienia formularza w na stronie internetowej ebcincubator.pl. Nadsyłane projekty poddane będą weryfikacji zaś te które przejdą ja pozytywnie zostaną zaproszone do kolejnego etapu jakim jest preinkubacja.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0