niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

PIRol apeluje o odstrzał dzików

„W opinii Podlaskiej Izby Rolniczej kluczem do eliminacji lub spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się ASF jest bardzo intensywne i szybkie rozrzedzenie populacji dzików” – czytamy w wystąpieniu jakie Podlaska Izba Rolnicza skierowała do Macieja Grabowskiego Ministra Środowiska. Izba w związku w wykryciem u dwóch dzików wirusa afrykańskiego pomoru świń apeluje do ministra o wprowadzenia całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na płeć i wiek, ale także m.in. o wprowadzenie nakaz odłowu i odstrzału wałęsających się psów i kotów, oraz krukowatych w regionie zagrożenia wystąpienia ASF.

Działacze Podlaskiej Izby Rolniczej podkreślają, że w północno-wschodniej Polsce przypada ok. 26 sztuk dzików na tysiąc hektarów lasu. Dziki zajmują wszystkie rodzaje środowisk i dość równomiernie zasiedlają region. Długa linia granicy kompleksów leśnych z polami powoduje, że dziki mają bardzo łatwy dostęp do upraw na polach z czego w okresie wegetacyjnym intensywnie korzystają. Takie uwarunkowania przyrodnicze powodują bardzo częstą możliwość kontaktu bezpośredniego pomiędzy osobnikami lub watahami dzików, a dodatkowo penetrowanie przez nie tych samych żerowisk. Rozprzestrzenianie się ASF w takich warunkach jest bardzo ułatwione.  Izba wnioskuje do ministra o  wprowadzenia całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na płeć i wiek; a także wyłączenie dzika z planowania łowieckiego co umożliwi odstąpienie od konieczności stosowania dotychczasowego odstrzału strukturalnego; oraz wprowadzenie premiowania myśliwych za pozyskanie dzików.

Nie tylko dziki mogą przenosić ASF
Niezauważanym do tej pory możliwym wektorem rozprzestrzeniania ASF, w szczególności w stosunku do trzody chlewnej są psy i koty. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że te zwierzęta włócząc się po lesie i mając kontakt z dziczą padliną będą przenosić ASF do gospodarstw. Równie istotny wektor to gatunki krukowate (kruk, wrona siwa, gawron). Ptaki te z reguły żerują na padlinie ale także wokół gospodarstw (kiszonka, ziarno, odpadki, itp.). Dlatego Izba apeluje o wprowadzenie nakaz odłowu i odstrzału wałęsających się psów i kotów -„uprawnieni do tego powinni być wszyscy uprawnieni do posiadania broni, a wskazani w ustawie o ochronie zwierząt”; oraz wyjęcie spod ochrony gatunkowej krukowatych w regionie zagrożenia wystąpienia ASF.

W przekonaniu Podlaskiej Izby Rolniczej, myśliwych i leśników aktualnie stworzony system zwalczania ASF oprócz izolacji stad trzody chlewnej od środowiska przyrodniczego wymaga uwzględnienia dodatkowych, wymienionych w piśmie wektorów zagrożenia. Sprawą kluczową jest istotne rozrzedzenie populacji dzików. Przedkładając Panu Ministrowi wniosek dotyczący redukcji populacji dzika oczekujemy niezwłocznych działań zmierzających do zminimalizowania strat i zabezpieczenia obszaru kraju przed rozprzestrzeniania się ASF.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0