czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Prezydent dogadał się z wojewodą(?)

Biurowiec urzędu wojewódzkiego przy ul. Nowej 2 będzie przejęty przez Łomżę za miesiąc. Takie ustalenia – jak przekazuje Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta Łomży - zapadły podczas spotkania Mieczysława Czerniawskiego z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno. - Treści projektu protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości przy ul. Nowej 2 została uzupełniona o informację, iż „ostateczny termin przekazania – gwarantujący należyte, tak pod względem gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, jak i techniczno-eksploatacyjne przejęcie obiektu, ustala się na dzień 31 marca 2014 roku”. Zdaniem Prezydenta Miasta, czas ten pozwoli przygotować się do przejęcia zabudowanej nieruchomości – podała Sobocińska.

Biurowiec przy ul. Nowej 2
Biurowiec przy ul. Nowej 2

Jak przekazuje rzeczniczka prezydenta Czerniawskiego „Miasto będzie posiadało wówczas (31 marca – dop. red.) dane dotyczące stanu technicznego budynku, zleciło bowiem sporządzenie opinii technicznej obiektu przy ul. Nowej 2 przez specjalistów z branży budowlanej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Opracowany dokument będzie załącznikiem do protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości. 
- Prezydent Miasta Łomży, po uzyskaniu informacji o stanie technicznym budynku, podpisze protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół odbioru technicznego nieruchomości – podała Sobocińska. - Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Łomży przygotowywane są umowy z najemcami pomieszczeń budynku, na dotychczasowych zasadach, które będą obowiązywały do 30 kwietnia. Od 1 maja planujemy podpisywać nowe umowy z najemcami na okres 3 lat. 

Miasto budynek przy ul. Nowej 2. ma przejąć do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Podczas środowej sesji Rady Miasta, odpowiadając na pytania dotyczące budynku i porozumienia z wojewodą, prezydent Mieczysław Czerniawski mówił, że szacunkowe koszty utrzymania obiektu to około 1,5 mln zł. Mówił też, że wystąpił do wojewody z wnioskiem o zabezpieczenia dodatkowego 1 mln zł subwencji w związku z tym, że w budżecie miasta nie ma na to pieniędzy. Zapowiedział także, że najprawdopodobniej na zlecenie miasta biurowcem będzie zarządzała zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0