poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Rekrutacja do przedszkoli ruszy 10 marca

Do końca lutego – czyli jeszcze dziś lub jutro - dyrektorzy miejskich przedszkoli w Łomży muszą ogłosić, po uzgodnieniu z prezydentem Łomży, kryteria naboru dzieci – przekazuje Anna Sobocińska zaznaczając, że po tym terminie nie podlegają one już zmianie. Zgodnie z ustaleniami z dyrektorów przedszkoli z organem prowadzącym kryteria naboru we wszystkich miejskich przedszkolach, za wyjątkiem PP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, będą takie same. Sam nabór do 9 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Miasto Łomża oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, rozpocznie się 10 marca 2014 r i przeprowadzony ma być w taki sam sposób jak w latach poprzednich - za pomocą systemu elektronicznego naboru.

10 marca 2014 r. na stronie https://nabor.progman.pl/lomza.html zostaną opublikowane internetowe informatory o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnik dla rodziców. 
Tego samego dnia rozpocznie się przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
- Nabór do przedszkoli publicznych będzie się odbywał na wolne miejsca - po złożonych deklaracjach przez rodziców dzieci kontynuujących naukę w danym przedszkolu – przekazuje Sobocińska. 
Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji brane będą pod uwagę będą: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga jego rodziców, a także rodzeństwa oraz samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. W miejskich przedszkolach pod uwagę mają być brane także cztery dodatkowe kryteria, za które będzie można zdobyć dodatkowe punkty: obydwoje rodzice pracują lub studiują (64 punkty), są w wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (32), rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola (16) i rodzice kandydata płacą podatki w Łomży (8).
- Generalnie, Łomża pod względem zabezpieczenia miejsc w przedszkolach jest w dobrej sytuacji – mówi Andrzej Piechociński naczelnik wydziału oświaty w Urzędzie Miejskim. - Z moich szacunków wynika, uwzględniając przedszkole publiczne prowadzone przez TWP, że miejsc jeśli by brakowało to może tylko dla kilku lub kilkunastu dzieci.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0