wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Poszukiwany „Świadek Historii”

Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania kandydatur do VI. Edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda „Świadek Historii” jest to regionalny odpowiednik Ogólnopolskiej Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. W 2014 r. po raz pierwszy, oprócz osób fizycznych (obywateli polskich i osób zza granicy), Nagrodę będą mogły otrzymać instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach Państwa Polskiego oraz wspierające pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

odznaka „Świadek Historii”
odznaka „Świadek Historii”

Jak dotąd Kapituła pod przewodnictwem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przyznała 52 nagrody. Wśród Laureatów znaleźli się ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (pośmiertnie), ks. biskup Tadeusz Zawistowski czy liczni kombatanci. Duże grono wśród nagrodzonych stanowili nauczyciele historii i samorządowcy dbający w ponadprzeciętny sposób o pamięć historyczną.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata oraz zapis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury osób, które nie znalazły się w gronie Laureatów Nagrody, można zgłaszać powtórnie. Zgodnie z nowym regulaminem, w roku 2014 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.
Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 31 marca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok).  Dodatkowych informacji udziela Tomasz Danilecki, tel. 85 66-457 82, 662 164 269. Formularze dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce: Konkursy i nagrody.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0