czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Mleczarzom grożą wysokie kary

O około 2% Polska może przekroczyć krajowy limit produkcji mleka. Agencja Rynku Rolnego podała dane dotyczące skupu mleka w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku i ostrzega, że znacząco wzrasta prawdopodobieństwo ryzyka przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw. Jeszcze przed miesiącem Agencja podawała, że groźba przekroczenia może wynieść ponad 1%, a teraz szacuje je na o ok. 2% - „co skutkować może konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej odpowiednio w wyższej wysokości niż w roku kwotowym 2012/2013”. W poprzednim roku kwotowym przekroczenie limitu wyniosło 0,14%, a karę za przekroczenie kwoty indywidualnej dostaw wyliczono na 3,23 zł za każde 100 kg ponad limit. W sumie zapłaciło ją ponad 57 tysięcy rolników.

W miesiącach kwiecień – grudzień 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 7,6 mld kg mleka. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł ok. 76,37%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 76,21%.
- W okresie IV – XII 2013 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,17% niż w tym samym okresie roku 2012/2013 – podała ARR zaznaczając, że w grudniu mleka do mleczarń dostarczono o 6,2% więcej niż przed rokiem i o 7,2% więcej niż w listopadzie. - W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka z ostatnich 9 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w kolejnych miesiącach roku kwotowego, znacząco wzrasta prawdopodobieństwo ryzyka przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ok. 2%, co skutkować może konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej odpowiednio w wyższej wysokości niż w roku kwotowym 2012/2013 – ostrzega Agencja.

Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom mleka, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.
Także, że do końca lutego producent może dokonać zmiany podmiotu skupującego, o czym należy poinformować dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy na formularzu zgłoszenia zmiany podmiotu skupującego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0