czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Długa lista inwestycji, których nie zrealizowaliśmy

W poniedziałek na ostatniej w tym roku sesji spotkają się radni Łomży. Głównym punktem sesji będzie przyjecie budżetu na 2014 rok, ale muszą przyjąć także uchwałę o tzw. „wydatkach niewygasłych” czyli przeniesieniu na przyszły rok pieniędzy i zadań, których w tym roku samorządowi miasta nie udało się ukończyć. To ponad 8 milionów złotych i niemal w całości to tzw. wydatki majątkowe. W sumie stanowią one około 13% wartości wszystkich zapisanych na ten rok miejskich inwestycji.

Wydatki majątkowe, których rozliczenia ma zostać przeniesione na przyszły rok wynoszą nieco ponad 7,8 mln zł. Największe wartościowo są te związane z planowana na ten rok budową ul. Akademickiej (tzw. II etap). Prezydent wnioskuje o przeniesienie do 30 czerwca 2014 roku 1,7 mln zł. Niewiele mniej - 1 mln 603 tys. 200 zł - prezydent proponuje przenieść, także do połowy przyszłego roku, na zadaniu budowa hali targowej na targowisku miejskim. 
- Zgodnie z aneksem nr 2 wydłużającym zakończenie budowy hali i wiaty targowiska miejskiego z MASBUD INWEST Sp. z o.o. z Suwałk oraz umową WIN.272.2.18.2013 zawartą na obsługę prawną inwestycji za kwotę 7.000 zł przedłużono termin realizacji zadania do dnia 31.12.2013 r., zachodzi konieczność wydłużenia rozliczenia zadania – przekonuje we wniosku prezydent. 
Niemal 1,5 mln zł mają wynieść wydatki niewygasłe w dziale zakup - wykup gruntów. Pieniądze te miasto ma wydać w związku z budową ulicy Akademickiej, przebudową i budową ul Browarnej (1 260 955 zł) oraz odszkodowaniami za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa – pod budowę ronda na skrzyżowaniu ul Wojska Polskiego i ul. Meblowe (195 879 zł).
Znaczne - sięgające 925 tys. zł – mają być wydatki niewygasłe w związku z planowaną przebudową sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.
- Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę filharmonii oraz nierozliczoną umową WIN.272.1.4.2012 za dokumentację projektową wnioskuje się o przeniesienie środków na wydatki niewygasające w kwocie 925.750 zł na okres do 30.06.2014 r. - tłumaczy prezydent.
Także do połowy przyszłego roku mają być przesunięte pieniądze na zaplanowane na ten rok budowy ulic Kanarkowej i Piwnej. W obu przypadkach popisano aneksy wydłużające realizację zadań do końca maja.

Wśród niewygasłych wydatków bieżących, które w sumie mają wynieść nieco ponad 130 tys zł. Wśród nich na uwagę zasługują te związane z umowami sprzed lat. Prezydent proponuje przeniesienie niemal 32 tys zł w związku z kolejnymi etapami wykonania opracowania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 (umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008 r.) 
oraz blisko 27 tys zł na trzeci etap opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża (zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009 r.).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0