niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Awans sędziego

Sędzia Jolanta Małachowska została powołana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Łomży. Sędzia już od dłuższego czasu orzekała w wydzielę karnym tego sądu, ale dotychczas była sędzią Sądu Rejonowego w Łomży delegowaną do pracy w Sądzie Okręgowym. Podczas środowych uroczystości Bronisław Komorowski wręczył nominacje sędziowskie w sumie 31 sędziom, którzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Prezydent podczas środowej uroczystości przywołał ważną dla państwa polskiego i dla wymiaru sprawiedliwości sentencję: „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” wypisaną na budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. W opinii Bronisława Komorowskiego, autorytet sędziów to dobre wzorce, rzetelność w wykonywaniu swojej funkcji, misji w społeczeństwie, to także umiejętność sprostania wymogom bezstronności sądów, budowania przekonania, że wyrok wydawany jest z głęboką refleksją i znajomością prawa. Ale - według prezydenta - jeszcze jeden aspekt niezbędny dla prawidłowiej oceny tego, co można zrobić, aby autorytet sędziów przekładał się także na autorytet państwa to przeciwdziałanie opieszałości wszystkimi dostępnymi środkami.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0