poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Stypendyści prezydenta Łomży

Blisko 90 najlepszych w nauce i sporcie uczniów łomżyńskich szkół otrzymało stypendia Prezydenta Łomży. Uroczystość wręczenia potwierdzających ich przyznanie dyplomów odbyła się w auli II Liceum Ogólnokształcącego. - Można powiedzieć, że jesteście elitą elit, gdyż zostaliście wybrani spośród 271 zgłoszeń – powiedział do zgromadzonych uczniów podczas uroczystości prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski. - Chcę wam wszystkim pogratulować wyników w nauce i osiągnięć w sporcie oraz życzyć byście w takim rytmie i z takimi wynikami przeszli przez wszystkie szczeble edukacji. Przez 10 miesięcy każda z wyróżnionych osób będzie otrzymywała od 80 do 180 zł wsparcia z kasy miasta.

Prezydent Mieczysław Czerniawski wręcza stypendia naukowe. fot. UM Łomża
Prezydent Mieczysław Czerniawski wręcza stypendia naukowe. fot. UM Łomża

Za ubiegłoroczne wyniki w nauce stypendia otrzymało 73 uczniów łomżyńskich szkół, a kolejnych 14 zostało docenionych za osiągnięcia sportowe. Zgodnie z regulaminem stypendystami „naukowymi” mogli zostać uczniowie łomżyńskich szkół lub absolwenci – studenci I roku, którzy uzyskali w minionym roku minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazują się nienaganną postawą, ale przede wszystkim osiągają bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 5.0 w szkołach ponadgimnazjalnych,  5,2 w gimnazjach i 5,4 kl. IV-VI szkół podstawowych lub zostać laureatami bądź finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych na szczeblu wojewódzkim, centralnym lub międzynarodowym.
Stypendia sportowe mogli otrzymać młodzi ludzie, którzy zajęli medalowe miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub startowali w międzynarodowych zawodach sportowych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0