niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Ujawniono nowy Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprezentowano w poniedziałek podczas obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku. Do podziału będzie 1 mld 88 mln euro z unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W połowie listopada mają zacząć się konsultacje społeczne tego programu.

Jak przekazała PAP program podzielono na osiem osi tematycznych, które mają m.in. dotyczyć wzmocnienia gospodarki regionu (242,3 mln euro), przedsiębiorczości i aktywności zawodowej (122,5 mln euro), podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników (80 mln euro), poprawy dostępności transportowej (194 mln euro), gospodarki niskoemisyjnej (158,5 mln euro), ochrony środowiska (70 mln euro), poprawy spójności społecznej, w tym walki z ubóstwem (75 mln euro) oraz infrastruktury na potrzeby rozwijania usług użyteczności publicznej (107 mln euro).

Propozycja zakłada, że np. na inwestycje w przedsiębiorstwach ma trafić 120 mln euro, 42,5 mln euro na przygotowywanie terenów dla inwestorów, 12 mln euro na e-biznes, 50 mln euro na walkę z bezrobociem, 16 mln euro - wspieranie powstających nowych podmiotów gospodarczych, 18 mln euro na ekonomię społeczną, a 25 mln euro - infrastrukturę ochrony zdrowia.

Pula 150 mln euro ma być przeznaczona na drogi i regionalne lotnisko, a 40 mln euro na kolej. Z tych środków szanse na wsparcie mają inwestycje na kolejowej trasie Łomża-Śniadowo, Łomża-Ostrołęka.

40 mln euro ma być przeznaczone na odnawialne źródła energii, 33 mln euro na ochronę wody i gleb, 15 mln euro - gospodarkę odpadami, a 2 mln euro na ochronę powietrza.  Nowością w programie ma być pula 9 mln euro dedykowana przedsiębiorczości w gminach, których rozwój jest związany - wręcz uwarunkowany - obecnością obszarów chronionych, objętych siecią Natura 2000.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0