niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Wśród najlepszych sądów

Sąd Okręgowy w Łomży został sklasyfikowany na szóstej pozycji w przygotowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju rankingu „Sądy na wokandzie 2013”. Fundacja, której przewodniczącym Rady jest profesor Leszek Balcerowicz, oceniała prace sądów pod względem trzech kategorii: przejrzystość i dostęp do informacji publicznej, szybkość postępowania oraz efektywność wykonywania spraw. Łomżyński sąd okazał się najszybszy w Polsce, ale o zwycięstwie w rankingu decydowała suma punktów.

Sąd Okręgowy w Łomży
Sąd Okręgowy w Łomży

Jak podają autorzy rankingu jego celem jest działanie na rzecz wprowadzenia zmian systemowych, które pozwolą na szybkie rozstrzyganie spraw, pozbycie się zaległości w sądach oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. O choć podkreślają, że nie chcą wpływać na sędziów, aby rozpatrywali sprawy „na szybko”, bez dokładnego przeanalizowania problemu, to jednak zwracają uwagę, że jednym z najważniejszych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości od lat jest przewlekłość postępowań sądowych. Problem ten nie dotyczy jednak wszystkich sądów w równym stopniu. Czas trwania postępowań w okręgach sądowych jest bardzo zróżnicowany. A łomżyński Sąd Okręgowy w tej kategorii jest absolutnym liderem. Jako jedyny w kraju zdobył 10 punktów, czyli maksymalny rezultat. Bardzo dobrze SO w Łomży wypadł także w kategorii przejrzystość i dostęp do informacji publicznej, gdzie na 15 możliwych punktów zdobył 14. Najmniej punktów FOR łomżyńskiemu sądowi przyznała w kategorii efektywność wykonywania spraw. Jak wyjaśniają autorzy rankingu kategoria ta przedstawiała trzy podstawowe zależności: stosunek liczby spraw zakończonych w danym sądzie do liczby sędziów w nim zatrudnionych (0-5), liczbę spraw zakończonych przypadających na jednego asystenta (0-2,5) oraz zależność pomiędzy całością wydatków w 2012 roku a liczbą zakończonych spraw (0-2,5). I w sumie Sąd Okręgowy w Łomży zdobył tu 2,67 punktu i ostatecznie został sklasyfikowany na szóstej pozycji wraz z sądami okręgowymi w Bielsku Białej i Suwałkach.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0