wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Sejmik w obronie Łomży

„Sejmik Województwa Podlaskiego z niepokojem przyjmuje fakt o braku konkretnej informacji dotyczącej przyszłości Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży”, czytamy w przyjętym wczoraj stanowisku samorządowych władz województwa w sprawie wygaszenia jego działalności. Termin wygaszenia działalności Ośrodka, który działa w Łomży od 2005 roku, planowany jest na połowę przyszłego roku, a los zatrudnionych w nim ponad 60 osób jest niepewny.

fot. UM WP
fot. UM WP

Oto kompletna treść stanowiska Sejmiku, podjęta z inicjatywy Jacka Piorunka Członka Zarządu Województwa:

Sejmik Województwa Podlaskiego z niepokojem przyjmuje fakt o braku konkretnej informacji dotyczącej przyszłości Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży. 
Ośrodek istnieje od 2005 roku i jest jedną z 11 tego typu placówek w Polsce. Jego praca polega na przenoszeniu treści dotychczasowych ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci papierowej do postaci elektronicznej i umieszczanie tak przekształconych ksiąg w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Termin wygaszenia działalności Ośrodka planowany jest na dzień 30 czerwca 2014 roku. OMKW w Łomży jest jedynym tego typu zakładem pracy w ramach apelacji białostockiej i jednym z większych zakładów pracy w Łomży. Zatrudnia 64 pracowników o dużym doświadczeniu i kwalifikacjach, w tym 14 pracowników to referendarze sądowi, 50 to migratorzy ksiąg wieczystych z czego 20 to także transkrybenci. Z docierających do nas informacji wynika, iż pracownicy innych tego typu ośrodków w kraju znajdują zatrudnienie w Sądach Okręgowych i Rejonowych w miejscowościach odpowiadających siedzibom ich ośrodków bez konkursów zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość zatrudnienia pracowników OMWP w Łomży lub w Regionie. Niepowetowaną stratą zarówno dla Województwa Podlaskiego jak i rodzin pracowników Ośrodka w Łomży byłaby sytuacja w której pracownicy Ośrodka dołączyliby do grona osób bezrobotnych, szczególnie, iż są to osoby z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem.
Jednocześnie Sejmik Województwa Podlaskiego zwraca się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację o planach odnośnie osób zatrudnionych w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Łomży.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0