poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Sędziowie nie orzekają

W 43 na 54 niespisanych tzw. reforma Gowina sądach rejonowych sędziowie bądź to w ogóle zaprzestali wykonywania obowiązków orzeczniczych, bądź też prowadzą rozprawy, ale nie wydają orzeczeń lub wykonują jedynie czynności niecierpiące zwłoki – wynika z informacji Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W grupie sędziów, którzy powstrzymują się od prowadzenia rozpraw są też wszyscy sędziowie byłego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem (obecnie to filia SR w Zambrowie), oraz Sądu Rejonowego w Grajewie (obecnie filia SR w Łomży).

SSP „Iustitia” podkreśla, że powstrzymanie się od orzekania nie jest oznaką protestu przeciwko reformie – jak to się niekiedy próbuje przedstawić – lecz wyrazem przekonania, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego pełnienie obowiązków sędziego nie jest możliwe z powodu błędów formalnych popełnionych podczas procesu przenoszenia sędziów z sądów likwidowanych. 
Zgodnie z rozstrzygnięciem SN decyzję o przeniesieniu sędziego powinien podpisać Minister Sprawiedliwości, a podpisywali wiceministrowie.
„Iustitia” podkreśla, że problem ustrojowy dotyczy ponad 500 sędziów przeniesionych bez ich zgody do jednostek przejmujących. Od stycznia 2013 r. sędziowie ci wydali setki tysięcy orzeczeń, które mogą być uchylone z powodu nieważności postępowania w sprawach cywilnych lub bezwzględnej przesłanki odwoławczej w sprawach karnych.
SSP „Iustitia” podaje, że w wielu sądach odwoławczych wstrzymano rozpoznawanie spraw z sądów zlikwidowanych, natomiast w dwóch okręgach zapadły już pierwsze orzeczenia uchylające z powodu niewłaściwej obsady sądu.

 

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0