środka, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń piwnic polegających na wykonaniu izolacji zewnętrznej pionowej, wewnętrznej poziomej, podbiciu ław fundamentowych i wykonaniu nowych podłoży i posadzek w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą uPZP) Zamawiający, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia informuje, że w  postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

została wybrana - zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp -  oferta firmy:

Roboty Ogólnobudowlane

Konserwacja Zabytków

Andrzej J. Wszeborowski

18-400 Łomża

Al. Piłsudskiego 82

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0