czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radio.bialystok.pl

Dopłaty rolnicze

Nieco ponad 830 zł do hektara - to wysokość jednolitych płatności obszarowych, jakie dostaną w tym roku polscy rolnicy. Europejski Bank Centralny podał właśnie kurs euro, który będzie służył do przeliczania dopłat dla rolników. Poza jednolitą płatnością obszarową właściciele gospodarstw mają szansę także na płatności uzupełniające, które w tym roku wynosić będą prawie 140 zł do hektara i tzw. płatności zwierzęce, czyli wypłacone do użytków rolnych hodowcom zwierząt. W tym przypadku będzie to prawie 240 zł.

Wypłata dopłat - tradycyjnie - rozpocznie się 1 grudnia, jednak już od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie, po raz pierwszy w swojej historii, wypłacanie dodatków za gospodarowanie w niekorzystnych warunkach (tzw. ONW) i płatności rolnośrodowiskowych.

W województwie podlaskim zarejestrowanych jest około 80 tys. gospodarstw, które mają prawo do składania wniosków o dopłaty.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0