poniedziałek, 26 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Prezydent szykuje rewolucję w oświacie

Przekazywanie miejskich przedszkoli i szkół organizacjom pozarządowym to nowy pomył prezydenta Łomży na oszczędności. Już w przyszłym roku trzy miejskie przedszkola – nr 1, 2 i 10 – miałyby zostać przekazane do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Zmiany miałyby dotknąć także sieć miejskich podstawówek i szkół ponadgimnazjalnych. Mówiące o tym zapisy znalazły się w przesłanym radnym projekcie „założeń polityki społeczno–gospodarczej na rok 2014”. To dokument strategiczny, na jego podstawie uchwalany jest budżet miasta na przyszły rok.

Szkoła Podstawowa nr. 2
Szkoła Podstawowa nr. 2

Oto dotyczący „reformy” oświaty fragment przygotowanego w ratuszu dokumentu o nazwie „założenia polityki społeczno–gospodarczej na rok 2014”. Pod przesłanym miejskim radnym dokumentem podpisał się zastępca prezydenta Łomży Beniamin  Dobosz.

Projektowane działania:

•   Sieć przedszkoli - w drodze otwartego konkursu przekazanie prowadzenia organizacjom pozarządowym Przedszkoli Nr 1, 2, 10.
Przewidywane skutki: wzrósł liczby miejsc w tych jednostkach, spadek kosztów utrzymania tych przedszkoli o 25%, wzrost jakości usług poprzez stworzenie konkurencyjności oferty między organami prowadzącymi.

•    Szkoły podstawowa i gimnazja:  przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w szkolę filialną Szkoły Podstawowej Nr 4. W budynku przy ul. Pięknej należy zachować stopień organizacyjny szkoły klas O-III.
Piętro budynku SP 2 przeznaczyć dla administracji oświatowej. Przewidywane  skutki:  wzmocnienie  organizacyjne  Szkół  Podstawowych 2 i 4, obniżenie kosztów kształcenia jednego ucznia poprzez racjonalne wykorzystanie bazy materialnej. Przeniesienie Wydziału Oświaty do budynku spełniającego warunki dla instytucji publicznej.

•    Zespoły szkół zawodowych:  Technikum Nr 9 wchodzące w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych przenieść do dotychczasowej siedziby Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na ul. Przykoszarowej.

•    Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:  Rozwiązać ZCKPiU. Centrum Kształcenia Praktycznego włączyć w skład Zespołu Szkół   Mechanicznych i Ogólnokształcących. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przenieść do budynku przy ul. Polnej (dawny Dom Dziecka).
Przewidywane  skutki:  Oszczędności  administracyjne,  i lepsze wykorzystanie  bazy materialnej,


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0