niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Najlepszy pracodawca w mieście i regionie

Wyłonienie i promocja pracodawców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w zawodzie reprezentują godny do naśladowania poziom jest celem konkursu .„Pracodawca Roku Ziemi Łomżyńskiej”. Po raz pierwszy, organizują go wspólnie Starosta Łomżyński, Prezydent Łomży i dyrektor PUP w Łomży. Nagroda ma charakter honorowy, a laureaci nie otrzymają z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, a chcący ją otrzymać pracodawcy mogą się zgłaszać do... „zatrudniaka”.

Jak czytamy w regulaminie konkursu nagroda „Pracodawca Roku Ziemi Łomżyńskiej” jest wyróżnieniem pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na terenie działania PUP Łomża, niezależnie od charakteru własności przedsiębiorstwa, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników. Aby otrzymać w tym roku tę nagrodę konieczna jest „współpraca” w 2012 roku z PUP Łomża w zakresie zgłaszania wolnych miejsc pracy, zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża, oraz wywiązywanie się z zobowiązań podjętych w trakcje organizacji subsydiowanych miejsc pracy. Przedsiębiorca, który chciałby taką nagrodę otrzymać musi też działać minimum 3 lata i musi oświadczyć, ze  nie ma zaległości w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Honorowy patronat nad konkursem objął ks. bpa Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Nagrody będą wręczone podczas Uroczystego Spotkania Pracodawców w dniu 18 października 2013 roku


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0