środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Pensje zamrożone

W przyszłym roku miejscy urzędnicy, ani pracujący w podległych miastu instytucjach nie mają co liczyć na podwyżki płac. Prezydent kilka dni temu polecił opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Łomży na 2014 rok. Przy wyliczaniu kosztów nakazał uwzględnić wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta na poziomie 0% (słownie: zero procent).

Zobowiązanie do zamrożenia pensji dotyczy wszystkich dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży.  Przygotowując wyliczenia dotyczące planowanych przyszłorocznych wydatków na wynagrodzenia dyrektorzy mają uwzględniać stan zatrudnienia na 31.12.2013 r, co oznacza, że nie mogą planować zatrudnienia nowych pracowników. 
Dodajmy, że identyczne wskaźniki prezydent kazał uwzględniać w miejskich placówkach przed rokiem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0