niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Obwodnicą Łomży pojedziemy w 2019 roku?

Ekspresowa obwodnica Łomży miałaby zostać zbudowana do 2019 roku. W tym samym czasie ma być także zbudowany odcinek Via Baltica od Łomży do Ostrowi Mazowieckiej, a cała S-61 miałaby zostać ukończona w 2020 roku. Budowa tej części Via Baltica znalazła się na 14 miejscu listy 43 inwestycji drogowych w dokument implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030 ).

Plany obwodnicy Łomży.  Drogowcy chcą ją zbudować w wariancie dalekim zachodnim (niebieska linia na mapie).
Plany obwodnicy Łomży. Drogowcy chcą ją zbudować w wariancie dalekim zachodnim (niebieska linia na mapie).

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku) została przyjęta przez rząd w styczniu tego roku. Jak podawało Ministerstwo Transportu SRT wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i systemach przewozowych. W opublikowanym niedawno dokumencie implementacyjnym znajduje się lista 43 najważniejszych w kraju inwestycji drogowych, które mają zostać zrealizowane w tym czasie. I na 14. miejscu jest budowa S61 na odcinku 153 km od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Augustowa. Jednym z zadań jest też budowa obwodnicy Łomży. Zgodnie z planami pierwszy przetarg na wyłonienie jej budowniczego miałby zostać ogłoszony w trzecim kwartale 2016 roku, a obwodnicy miałaby zostać oddana do użytku w 2019 roku. Mniej więcej w tym samym czasie realizowane miałaby być także wszystkie inne odcinki Via Blatica. Koszt budowy S61 od Ostrowi do Augustowa szacowany jest na 5,8 mld zł. Połowa pieniędzy niezbędnych do realizacji inwestycji miałaby pochodzić z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Dodajmy, że wyżej na liście – na 7. miejscu - jest odcinek Via Baltica od obwodnicy Augustowa do granicy z Litwą. Jego koszt szacowany jest na 1,66 mld zł, i ten odcinek miałby być budowany w ramach nowego instrumentu finansowego UE „Łącząc Europę”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0