sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Kredyt i co dalej?

Cztery banki złożyły oferty na długoterminowy kredyt w wysokości 46.138.366 zł, który chce zaciągnąć Urząd Miasta w Łomży. Zostanie on przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu miasta w bieżącym roku. Koszt obsługi kredytu wyniesie, w zależności od banku, od prawie 17 milionów do blisko 17 milionów 700 tysięcy zł. W najbliższym czasie dowiemy się, która oferta zostanie wybrana.

Posiedzeniu komisji przetargowej i otwarciu ofert nie towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Do przetargu zgłosiły się cztery banki. Oferty trzech z nich były bardzo zbliżone – różniły się 
o kilkadziesiąt i niecałe 180 tysięcy złotych, przy równie zbliżonych marżach.
Najniższa okazała się oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Olsztynie, Białystok ul. Piękna 1, który zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją za cenę – czyli koszt obsługi kredytu w wysokości
16. 924.471. zł 66 gr., przy marży banku 1,04 %.
Trzy pozostałe oferty złożyły:
– Bank PKO S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku. Cena – koszt obsługi kredytu wyniesie 17.515. 455 zł 22 gr. Marża banku: 1,17 %,
– Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku. Cena – koszt obsługi kredytu wyniesie 17.694.641 zł 51 gr. Marża banku 1,21 %,
– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Północno-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku. Cena – koszt obsługi kredytu wyniesie 17. 651.764. zł 49 gr. Marża banku: 1,2 %.
W ciągu dwóch tygodni komisja przetargowa dokona wyboru najlepszej oferty i wyłoni zwycięzcę przetargu.

Wojciech Chamryk


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0