wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Znalazł i nie oddał podlega karze

Policjanci zatrzymali 18-latka, mieszkańca jednej z podłomżyńskich miejscowości, który znalazł i przywłaszczył, używał jak swój telefon komórkowy. To przestępstwo. Po przedstawieniu zarzutów młodzieniec chce dobrowolnie poddać się karze w wymiarze 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i dozór kuratora. Karę musi zatwierdzić sąd, odzyskany telefon trafił już do prawowitego właściciela.

POLICJA PRZYPOMINA!
Każdy, kto:

  • nie zawiadomi Policji lub innego organu państwowego w ciągu 2 tygodni od znalezienia cudzej rzeczy ruchomej lub przybłąkania się cudzego zwierzęcia,
  • nie podejmie poszukiwania właściciela rzeczy (zwierzęcia) w stosowny sposób w ciągu 2 tygodni od znalezienia cudzej rzeczy ruchomej lub przybłąkania się cudzego zwierzęcia,

może odpowiadać karnie. Jeżeli wartość rzeczy nie przekracza 250zł, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5 tyś. zł. Gdy wartość rzeczy przekracza 250zł., może grozić za to kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Natomiast każdy, kto znajdzie zagubioną rzecz i zwróci ją właścicielowi, może żądać od niego wypłaty znaleźnego. Zgodnie, bowiem z treścią przepisu art. 186 Kodeksu cywilnego znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0