czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

NIK o pracownikach samorządowych

Samorządy w Polsce nie stosują odpowiednio przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych i zbyt często zatrudniają urzędników w drodze awansu wewnętrznego ze stanowisk nieurzędniczych - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzona przez NIK kontrola 45 urzędów samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województw wykazała, że spośród czterech tysięcy urzędników zatrudnionych w nich w latach 2010-2012 tylko połowa została przyjęta w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Co więcej – jak wskazuje NIK - część z zatrudnionych w ten sposób osób, dzięki przychylnej interpretacji przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych, nie była kierowana do odbycia służby przygotowawczej. NIK wskazuje, że takie postępowanie jest sprzeczne z duchem Ustawy, która nakazuje zapewnienie równych szans przy staraniu się o pracę.
Niemniej jak czytamy w raporcie Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację przez wójtów, burmistrzów (prezydentów), starostów i marszałków województw zadań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych prowadzonych w celu zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry w administracji samorządowej

Przeprowadzone przez kontrolerów NIK badania ankietowe wśród 414 klientów skontrolowanych urzędów samorządowych wykazały, że interesanci są zadowoleni z ich pracy. 61 proc. respondentów uważa, że urzędnicy mają wystarczające kwalifikacje, by zajmować się ich sprawami. Aż 90 proc. wysoko lub zadowalająco oceniło ich fachowość.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0