niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Bitwa o śmieci Łomży

Trzy firmy – Astwa z Białegostoku, ale ze wskazanym podwykonawcą MPGKiM Łomża, MPK z Ostrołęki i Usługi Komunalne „Błysk” M. Marczyk zarejestrowana w Zambrowie - złożyły oferty w miejskim przetargu na odbiór i wywóz śmieci z Łomży. Dziś otwarto koperty ofertowe. Ceny odbiegają od środków jakie zabezpieczyło miasto. W dwóch przypadkach są znacznie powyżej puli środków jakie na ten cel przygotowało miasto, a w jednym dużo poniżej. Teraz komisja zbada czy wszystkie spełniają wymogi formalne, a później wybierze najlepszą ofertę. Zgodnie z zapisami przetargu prywatna firma miałaby zacząć wywozić śmieci z Łomży już od 1 sierpnia, ale jest to mało prawdopodobne.

Otwarcie kopert z ofertami na śmieci
Otwarcie kopert z ofertami na śmieci

Miejski przetarg dotyczy jedynie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości w Łomży na śmietnisko pod Miastkowem. Miasto zostało podzielone na dwa sektory – pierwszy obejmujący wszystkie domki jednorodzinne, a drugi zabudowę wielorodzinną. I każda z firm, które złożyły oferty chce obsługiwać oba sektory. Miasto na świadczenie usług odbioru i wywozu śmieci – zgodnie z przetargiem do końca 2014 roku -  zabezpieczyło kwotę 2 mln 639 tys z207 zł, przy czym większość środków (ponad 1,7 mln zł) na obsługę budownictwa wielorodzinnego. 
Astwa Białystok, która już ofercie zaznaczyła, że podwykonawcą usług będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, swoją ofertę skalkulowała na  poziomie 3,1 mln zł. Koszt zebrania i wywozu tony śmieci z domków jednorodzinnych oszacowała na 150 zł netto, a z blokowisk na 82 zł netto. 
Ostrołęcka spółka MPK jest znacznie droższa. Łączna jej oferta opiewa na ponad 3,6 mln zł, przy czym cena w pierwszym sektorze jest  niemal równa szacunkom miasta, ale w drugim grubo powyżej. Za wywóz tony śmieci z domków MPO chce 80 zł netto, a z bloków 175 zł netto. 
Najtańszą ofertę przedstawiła firma UK „Błysk”, która swoje usługi wyceniła znacznie poniżej szacunków urzędników z ratusza. Łącznie jej oferta na oba sektory opiewa na 1,85 mln zł, przy czym w przypadku domków jednorodzinnych koszt wywozu tony śmieci oszacowano na 72 zł netto, a z budownictwa wielorodzinnego na 68 zł netto.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0