poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Dziękujemy !

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży składa gorące podziękowania Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za aktywny udział w życiu przedszkola w roku szkolnym 2012/2013, wsparcie naszych działań i pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, dzięki którym nasza praca na rzecz wychowanków była bogatsza. Państwa zaangażowanie sprzyjało, także promocji naszej placówki zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim. Serdecznie dziękujemy Rodzicom:

- Pani Marcie Akackiej
- Pani Agacie Sokołowskiej
- Panu Łukaszowi Barańskiemu
- Państwu Agnieszce i Pawłowi Chojnowskim
- Państwu Annie i Maciejowi Horoszewskim
- Pani Anicie Krasuckiej
- Państwu Barbarze Rogowskie-Krzoska i Marianowi Krzoska
- Państwu Marcie i Tomaszowi Malinowskim
- Państwu Monice i Marcinowi Smolińskim
- Pani Magdalenie Trykoszko
- Panu Mariuszowi Wądołowskiemu
- Pani Magdalenie Kosińskiej
- Panu Krzysztofowi Staniórskiemu
- Pani Agnieszce Traczyńskiej
- Panu Krzysztofowi Grabowskiemu
- Panu Rafałowi Chełstowskiemu
- Panu Tomaszowi Chmielewskiemu
- Państwu Hannie i Dariuszowi Gackim
- Pani Alicji Górskiej
- Państwu Beacie i Jackowi Jemielita
- Pani Wioletcie Jeżewskiej
- Pani Katarzynie Karcz
- Pani Annie Kołomyjskiej
- Pani Małgorzacie Książek

- Pani Marcie Salwa
- Państwu Hannie i Piotrowi Narolewskim
- Panu Marcinowi Rutkowskiemu
- Panu Wojciechowi Stanisławskiemu
- Państwu Ewie i Danielowi Szczawińskim
- Państwu Edycie i Dariuszowi Śmiechowskim
- Państwu Danucie i Piotrowi Świtajewskim
- Państwu Anecie i Marcinowi Wysmułek
- Pani Annie Szulc - Wójcickiej
- Pani Monice Zarzyckiej
- Państwu Marzenie i Sylwestrowi Zastawnym
- Pani Marzenie Żurek

 

Nie mniej gorąco dziękujemy Sponsorom:


- Radzie Rodziców z przewodniczącym Krzysztofem Staniórskim
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łomży
- Komendzie Miejskiej Policji w Łomży
- Grupie Ratowniczej NADZIEJA
- KOMARO Wojciechowi Komorowskiemu
- Klubowi Tańca Towarzyskiego AKAT Magdalenie i Jackowi Baczewskim
- wszystkim Rodzicom

 

 

 

 

Agata Komorowska
pt, 05 lipca 2013 14:23
Data ostatniej edycji: pon, 19 sierpnia 2013 19:56:52

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0