wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Pogotowie niesłusznie ukarane za błędy w raportach

Sąd Apelacyjny zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku i zasądził od Wojewody Podlaskiego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży niemal 145 tys zł z rocznymi odsetkami. Zdaniem sądu drugiej instancji Narodowy Fundusz Zdrowia niewłaściwie zastosował karę umowną i potrącił od łomżyńskiego pogotowia ponad 133 tys zł. za błędy w raportach statystycznych. Sąd uznał, że skoro pogotowie samo informowało NFZ o tych błędach, on wypłacał środki ryczałtowo, dlatego Skarb Państwa nie poniósł szkody. Inaczej byłoby, gdyby NFZ o niczym nie wiedział, wówczas błędy w raportach miałyby znacznie – zaznaczył sąd.

Pogotowie w Łomży przed sądem zażądało od NFZ i Wojewody Podlaskiego 225 tys zł z odsetkami w związku potrąceniem tej kwoty z środków przekazywanych przez Fundusz za rzekome niewywiązanie się pogotowia z umowy z 2009 r. z Wojewodą Podlaskim udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. Podlaski Oddział NFZ negatywnie ocenił realizację tej umowy. Stąd obciążył stację pogotowia najpierw kwotą 450 tys zł, a na skutek zażalenia obniżył „karę”do nieco ponad 217 tys zł. A, że pogotowie nie płaciło NFZ sam pomniejszył o tę kwotę wypłatę dla pogotowia.
Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku, poza stwierdzeniem, że NFZ nie powinien być pozwanym w sprawie, gdyż nie był stroną umowy, którą pogotowie zawarło z Wojewodą Podlaskim, uznał także, że kary umowne nie były wygórowane (łącznie 217 180,42 zł) i że należało wymierzyć również kary za braki w dokumentacji medycznej.
Inne zdanie na ten temat miał Sąd Apelacyjny w Białymstoku, do którego odwołało się łomżyńskie pogotowie. Zdaniem Sądu drugiej instancji Narodowy Fundusz Zdrowia niewłaściwie zastosował karę umowną i potrącił od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 133 384,14 zł za błędy w raportach statystycznych. Jak przekonywał sąd pogotowie informowało bowiem, zgodnie z przepisami, NFZ o tych błędach. Z kolei NFZ wypłacał środki dla pogotowia ryczałtowo. Dlatego pozwany nie poniósł szkody. Inaczej byłoby, gdyby NFZ o niczym nie wiedział, wówczas błędy w raportach miałyby znacznie. Sąd Apelacyjny uznał, że pogotowie łomżyńskie niesłusznie zostało ukarane za błędy w raportach  i zmieniając częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku zasądził od reprezentującego Skarb Państwa Wojewody Podlaskiego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 144.597,53 zł z odsetkami od 15 czerwca 2012r. do dnia zapłaty.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0