środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

„Poufny” kontrkandydat na prezesa

Ratusz nie chce ujawnić kto był konkurentem Grzegorza Lewańczuka na stanowisko prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Wybory prezesa odbyły się – jak podała Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta - 14 czerwca na „Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników” spółki, a funkcję tę pełni jednoosobowo prezydenta miasta. Teraz rzeczniczka prezydenta doprecyzowuje, że wyboru prezesa na „Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników” dokonała Rada Nadzorcza spółki.

„Procedurę wyboru prezesa określa Regulamin Rady Nadzorczej MPWiK. Na podstawie & 2 Regulaminu, kandydata na prezesa zgłasza przedstawiciel organu właścicielskiego, czyli Prezydent Łomży lub członkowie Rady Nadzorczej. Wyboru natomiast dokonuje Rada Nadzorcza” - pisze Sobocińska w odpowiedzi na nasze pytania o niezapowiadane wcześniej wybory prezesa MPWiK. - Zgodnie z tymi zasadami, 14 czerwca 2013 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, w związku z zakończeniem kadencji zarządu MPWiK, doszło do wyboru nowych władz, w tym również prezesa. Uczestnicy Zgromadzenia zaproponowali dwie kandydatury. Pan Grzegorz Lewańczuk zyskał jednogłośne poparcie RN. Nazwisko drugiego z kandydatów, jak też pozostałe szczegóły personalne, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej i Kodeksem prawa handlowego, pozostają poufne.” 

Dodajmy, że Grzegorz Lewańczuk miejską spółką wodociągową kieruje już od blisko 20 lat. Czerwcowe Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z oczekiwaniami i zapowiedziami miało zajmować się przyjęciem sprawozdania finansowego spółki za 2012 roku, rozdzieleniem wypracowanego zysku i ustaleniem wysokości nagród rocznych dla członków zarządu. W przesłanym do dziennikarzy kilka dni po Wlanym komunikacie zdawkowo poinformowano jednak także o wyborach prezesa spółki.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0