środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Więcej dotacji europejskich

1 mld 88 mln euro ma otrzymać województwo podlaskie na program regionalny na lata 2014-2020. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego przedstawiła oficjalną propozycję podziału pieniędzy, które Polska ma otrzymać w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej z unijnej polityki regionalnej. Utrzymany ma być także adresowany do najbiedniejszych województw program Polska Wschodnia na który wstępnie zapisano 1 mld 713,1 euro.

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów. 
Pieniądze mają być podzielone przede wszystkim na wzrost konkurencyjności gospodarki, podnoszenie sprawności państwa i poprawa spójności społeczno- terytorialnej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0