czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Będą kary za brak deklaracji

Mimo upływu terminu jeszcze około 10% łomżan nie złożyło deklaracji śmieciowej – wynika z danych ratusza. - W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji o wysokości opłaty będą wszczynane postępowania administracyjne, w wyniku których Prezydent Miasta sam wyznaczy należną opłatę - w maksymalnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę – podaje Anna Sobocińska rzecznik prasowy prezydenta Łomży. - Postępowania będę wszczynane od lipca, jeżeli nie będzie deklaracji i wpływów na konto.

Kosze na śmieci
Kosze na śmieci

Deklaracje śmieciowe właściciele nieruchomości w Łomży mieli złożyć w ratuszu do końca maja. To w nich sami mieszkańcy mają określić jakie opłaty za śmieci będą ponosić od 1 lipca, gdy zacznie obowiązywać nowa „polityka śmieciowa”. 
- Aktualnie wpłynęło ok. 3 650 deklaracji z nieruchomości indywidualnych oraz ponad 550 ze spółdzielni i wspólnot – podaje Sobocińska zaznaczając, że pracownicy urzędu spodziewali się około 4000 indywidualnych.  - Pojedyncze deklaracje jeszcze wpływają do urzędu, i są przyjmowane. 

Od 1 lipca 2013 roku śmieci staną się własnością miasta
Sobocińska zapewnia, że do 1 lipca Łomża nie utonie w śmieciach, mimo że do tego czasu nie uda się rozstrzygnąć przetargu na wywóz śmieci z miasta. 
- Miasto Łomża posiada wyposażenie techniczne i kadrowe, wystarczające do spełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w zakresie odbioru odpadów od gospodarstw domowych – podaje Sobocińska. - Trwa ocena stanu prawnego wykonywanych usług na rzecz mieszkańców przez MPGKiM w okresie przejściowym, do czasu podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0