środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Szóstoklasiści ocenieni

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży jest najlepszą podstawówką w mieście. Tak wynika ze sprawdzianu jaki w kwietniu pisali szóstoklasiści. Uczniowie tej szkoły zdobywali średnio po 29,1 pkt. i znacząco wyprzedzili uczniów SP nr 10 im. Jana Pawła II, w której średnia ze sprawdzianu wyniosła 26,6 pkt. Kolejne, ale ze znacznie słabszymi wynikami są „piątka”, „czwórka”, „dziewiątka” i na końcu „dwójka”.

Wyniki sprawdzianu 2013 - szkoły Łomży
Wyniki sprawdzianu 2013 - szkoły Łomży

Do przeprowadzonego 4 kwietnia 2013 r. sprawdzianu przystąpiło w Łomży ponad 600 uczniów. Arkusz standardowy sprawdzianu zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.
Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania,  dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za 4 zadania z tego zakresu można było uzyskać 8 pkt, ale średni wynik tego obszaru wyniósł 3,75 pkt.

Jak ocenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Łomży, która przeprowadzała sprawdzian szóstoklasistów na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wyniki sprawdzianu 2013 wskazują na ciągłe utrzymywanie się dystansu pomiędzy osiągnięciami uczniów kończących szkoły podstawowe na wsi i w małych miastach a osiągnięciami dzieci uczących się w większych miastach. Najwyższy średni wynik, podobnie jak w latach ubiegłych, osiągnęli uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
W województwie podlaskim modalna (wynik dominujący, najczęściej występujący w populacji) w miastach od 20 do 100 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tysięcy mieszkańców to 40 punktów, czyli wynik maksymalny do osiągnięcia na sprawdzianie. Wpłynęła na to znacząca liczba laureatów konkursów przedmiotowych w Białymstoku (187 uczniów), Łomży (50 uczniów) oraz w innych miastach średniej wielkości.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0