niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Wysokie nagrody w MPEC-u będą niższe

Nagrodę sięgającą 1,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz 5% podwyżkę płac otrzyma każdy z trójki członków zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Tak zdecydowało zgromadzenie wspólników MPEC, którego funkcję jednoosobowo pełni prezydent Łomży. Jak podaje Anna Sobocińska rzeczniczka prezydenta Mieczysława Czerniawskiego, ustalone przez walne zgromadzenie nagrody jak i waloryzacje płac członków zarządu MPEC są niższe niż proponowała Rada Nadzorcza miejskiej spółki.

Jak przekazuje Sobocińska Rada Nadzorcza MPEC proponowała wypłatę nagrody dla członków zarządu w wysokości 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz waloryzacji ich wynagrodzenia, którego nie było od 3 lat, w wysokości prawie 10%.

Zysk przede wszystkim dla pracowników
Sobocińska podaje także, że podczas piątkowego posiedzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników MPEC zdecydowano o podziale ubiegłorocznego zysk spółki, który wyniósł 819.187,44 zł. Został on podzielony na cztery cele. Najwięcej przeznaczono na utworzenie funduszu nagród dla załogi – 499.043,39 zł. Jak zaznacza Sobocińska w stosunku do roku poprzedniego to spadek o 21%. 
Poza tym 200 tys. zł z ubiegłorocznego zysku przedsiębiorstwa ma trafić jako dywidenda do budżetu miasta, kolejne 100 tys. zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego spółki, a resztę – nieco ponad 20 tys. zł na zwiększenie środków funduszu socjalnego.

Rzeczniczka prezydenta Łomży przekazuje, także walne udzieliło absolutorium zarówno Radzie Nadzorczej i jak i zarządowi MPEC-u za 2012 rok, oraz że w trakcie spotkania rozmawiano również o kluczowych zadaniach jakimi są: realizacja projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomży”, na który w ubiegłym roku udało się pozyskać 7,8 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opracowanie koncepcji modernizacji Ciepłowni Miejskiej (oczekiwanie na uchwalenie stosownych ustaw w tym zakresie) oraz remont kotła cieplnego i prowadzenie nowych przyłączy cieplnych, dla odbiorców komercyjnych i spółdzielczych m.in. na osiedlu przy ul. Przykoszarowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0