czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Prezydent dostanie wysoką nagrodę

Trzykrotność miesięcznej pensji ma wynieść nagrodą jaką otrzyma prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski. Odpowiedni wniosek trafił już do radnych. Nagroda dla prezydenta związana jest z... pracą prezydenta, a dokładniej rzecz ujmując z okresem pracy. Czerniawski, który w tym roku skończy 65 lat, niedawno świętował 40-lecie pracy. A zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników UM, w takim wypadku należy się nagroda jubileuszowa – 300% miesięcznej pensji.

Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski
Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski

Zgodnie z zapisami regulaminu nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. 
- Wszystkim pracownikom ratusza nagrody jubileuszowe przyznaje osobiście prezydent, ale zgodnie z prawem prezydentowi nagrodę – podobnie jak wynagrodzenie – musi formalnie przyznać Rada Miasta – tłumaczy Maciej Borysewicz, przewodniczący Rady Miasta Łomża.

Anna Sobocińska, rzeczniczka prasowa prezydenta Czerniawskiego prostuje, że prezydent wynagradzany jest nie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników UM, ale zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 38 ust. 2 tej ustawy mówi o nagrodach jubileuszowych).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0