poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Remont Sikorskiego zacznie się przed wakacjami i skończy przed wyborami?

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oddaliła w całości zaskarżenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia miejskiego przetargu na przebudowę ulicy Sikorskiego na odcinku od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ulicą Nowogrodzką. To oznacza, że nie powinno być większych opóźnień przy wyłonieniu wykonawcy remontu. Niebawem ratusz ma też ogłosić przetarg na remont Sikorskiego do ZUS do mostu Hubala. Remonty obu fragmentów ulicy mają zakończyć się wraz z końcem października 2014 roku, czyli tuż przed najbliższymi wyborami samorządowymi.

W zaskarżonej SIWZ znalazły się zapisy informujące, że przedstawione przedmiary robót „stanowią tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty”, a wykonawca „na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny”. PBK uznawała że takie zapisy za bezprawne. Łomżyńska firma drogowa argumentowała, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek dokładnego i nie budzącego wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia, podnosiła, że w ten sposób ratusz miał utrudnia uczciwą konkurencją i równe traktowanie wykonawców i domaga się od  Krajowej Izby Odwoławczej nakazania miastu zmiany treści wskazanych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jak poinformował prezydent Mieczysław Czerniawski w poniedziałek Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła te zastrzeżenia uznając, że przetarg jest prowadzony zgodnie z prawem. Termin składania ofert w miejskim przetargu na remont tego fragmentu ul. Sikorskiego mija 28 maja. Ratusz żąda aby rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpiło już  w dniu podpisania umowy, a rozpoczęcie robót nie później niż 14 dni od tej daty. 
Prezydent zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie opublikowany przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu ul. Sikorskiego od siedziby ZUS do mostu Hubala. Także ten remont powinien zacząć się w najbliższych miesiącach. Modernizacja ulicy jest możliwa dzięki dotacji jaką miasto otrzymało z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. 
Po wyremontowaniu obu fragmentów ulicy Sikorskiego „dziurawe” pozostaną jedynie odcinek tej ulicy od skrzyżowania z Wojska Polskiego do skrzyżowania z Aleją Legionów oraz od skrzyżowania z Aleją Legionów do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. W tej części ulicy Sikorskiego jest fragmentem drogi krajowej nr 63, a z środków RPOWP 2007-2013 drogi krajowe remontowane być nie mogą.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0