czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@
BIP

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej r. szk. 2013/2014

W sesji letniej 2013/2014 przeprowadzone zostaną egzaminy:

• potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) – dla technika ekonomisty (kwal. A.35) i dla technika logistyka (kwal. A.30)

• potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary)– dla technika ekonomisty, technika handlowca, technika logistyka i technika obsługi turystycznej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (NOWY)

Część pisemna odbędzie się:

- dla technika logistyka (A.30) - 16 czerwca 2014/poniedziałek/ o godzinie 8:00.

- dla technika ekonomisty (A.35) - 16 czerwca 2014 /poniedziałek/o godzinie 10:00.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się:

- dla technika logistyka (A.30) - 17 czerwca 2014 /wtorek/ o godzinie 13:00.

- dla technika ekonomisty (A.35) - 18 czerwca 2014 /środa/o godzinie 8:00.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2013/2014:

TECHNIK LOGISTYK – kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (STARY)

Etap pisemny /wszystkie zawody/

23 czerwca 2014 r.(poniedziałek), godz. 12:00

Etap praktyczny

TECHNIK EKONOMISTA

24 i 25 czerwca 2014r. /wtorek, środa/ godz. 9.00 – (szczegółowe listy na tablicy informacyjnej w szkole

TECHNIK LOGISTYK

24 czerwca 2014r. /wtorek/ godz. 9.00

TECHNIK HANDLOWIEC

25 czerwca 2014r. /środa/ godz. 9.00

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zadający mogą korzystać na etapie praktycznym: Kalkulator, ołówek, linijka, gumka

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

25 czerwca 2013r. /środa/ godz. 9.00

Przystępujący do egzaminu:

1. przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,

2. przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w części praktycznej) na oba etapy czarno piszący długopis,

3. przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

4. zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2013/2014:

WSZYSTKIE ZAWODY - kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 

Elżbieta Szleszyńska
śr, 14 maja 2014 22:04
Data ostatniej edycji: pt, 22 maja 2015 12:31:37

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0