sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Matura się zaczyna, choć kasztany nie kwitną...

Ponad 1 500 uczniów w 29 szkołach w Łomży we wtorek przystąpi do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Odpowiedzi można będzie zapisywać długopisem wyłącznie z czarnym tuszem albo piórem z czarnym atramentem. Maturalne zmagania zaczynają się dla absolwentów liceów i techników obowiązkową maturą pisemną z literatury i języka ojczystego, trwającą od godz. 9. przez 170 minut. W środę obowiązkowa matura z matematyki, zaś w czwartek – również obowiązkowa z języka obcego, jakim w Łomży będzie praktycznie dla wszystkich język angielski.

Tuż przed egzaminem maturalnym , III LO
Tuż przed egzaminem maturalnym , III LO

Oprócz 1 534 uczniów łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych, zdających w tym roku maturę po raz pierwszy, do egzaminów przystąpi po raz kolejny również 477 absolwentów, którym nie powiodło się z jednego lub kilku przedmiotów w latach poprzednich. 
- W formule egzaminu żadnych niespodzianek w tym roku na pewno nie będzie – zapewnia Jolanta Gołaszewska, dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, przygotowującej testy i zadania maturalne dla zdających w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. - Absolwenci będą mieli do wyboru jeden z dwóch tematów wypracowania oraz serię poleceń zamkniętych i otwartych, sprawdzających umiejętność analizy tekstu. Ważne, żeby maturzyści w spokoju, skupieniu i powadze skoncentrowali się na rozwiązywaniu zadań, aby wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Miejmy nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi, gdy 28. czerwca ujrzą dobre i bardzo dobre wyniki maturalne na świadectwach dojrzałości w swoich szkołach.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podaje, że egzamin maturalny zostanie do 28. maja przeprowadzony w 256 szkołach województwa podlaskiego. Zgłoszono do niego 16 372 zdających, w tym 12 635 tegorocznych absolwentów. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, będą zdawać egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tym roku w Podlaskiem zdający maturę po raz pierwszy najchętniej wybierają jako przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: język angielski - ponad 3 000 osób, matematykę - ponad 2 200, geografię – ponad 1 600, język polski – ponad 1 200 oraz biologię - ponad 1 100 osób. Natomiast na poziomie podstawowym najchętniej wybierane są: geografia – ponad 1 500 zdających, wiedza o społeczeństwie – ponad 1 150 oraz biologia – ponad 850. Zdającym po raz kolejny egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym najwięcej problemów sprawiają: biologia, z której maturę powtarza prawie 650 absolwentów, oraz chemia, z którą zmierzy się blisko 550 osób.
Wyniki z matury decydują o punktacji w ubieganiu się o miejsce na uczelniach wyższych. 

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0