środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Bezrobotnych o blisko 200 mniej

Ponad pół tysiąca nowych bezrobotnych zgłosiło się w kwietniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W tym samym czasie z rejestrów urzędu wykreślono niemal 780 osób. „Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w kwietniu 2013r. związany jest m.in. z aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form oraz niepotwierdzeni gotowości do pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego” – podał PUP w miesięcznym komunikacie. Nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy lub odmówiły jej przyjęcia w sumie 102 osoby, a kolejne 90 w kwietniu dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.

Jak podaje urząd liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia 2013 roku wyniosła 6664 osoby (w tym 3156 kobiet) i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2012 roku o 198 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 68 osób), tj. o 3,1%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec marca 2013r., poziom bezrobocia zmniejszył się o 270 bezrobotnych, tj. o 3,9%. 
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,7% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 4043.
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2013r. kształtowała się na poziomie 16,0%. Dla miasta Łomży wyniosła 17,5%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 14,0%. .


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0