niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Z Łomży do Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Dr Krystyna Leszczewska prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została powołana przez wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego do Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Krajowa Rada Przedsiębiorczości (KRP) ma być forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją a przedstawicielami środowisk naukowych.

Dr Krystyna Leszczewska
Dr Krystyna Leszczewska

Krajowa Rada Przedsiębiorczości ma być inspiracją i wsparciem MG w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju – zapowiadał wicepremier Janusz Piechociński, podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się w piątek w Ministerstwo Gospodarki.
W skład KRP wchodzą 33 osoby.

Krystyna Leszczewska, doktor nauk ekonomicznych, jest adiunktem w Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz prorektorem ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich tejże uczelni. To autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych, w tym licznych artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW, kilku publikacji zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach. W latach 2009-2012 r. członek zespołu badawczego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizującym badania statutowe z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość rodzinna, regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0