niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Kancelaria coraz droższa

Usługi świadczone na rzecz Łomży przez warszawską kancelarię prawną Krzysztof Czeszejko – Sochacki są coraz kosztowniejsze dla budżetu miasta. O ile w 2011 roku, gdy po raz pierwszy prezydent Mieczysław Czerniawski podpisał z nią umowę, miesięczna opłata – jak wówczas podawał Łukasz Czech z ratusza - wynosiła 3 tys. zł netto. Okazuje się, że kwotę znacząco podniesiono. W 2013 roku jest już o 70% wyższa. Kosz obsługi miasta przez tę kancelarię ma wynieść 69 tys. zł.

- Kancelaria Krzysztof Czeszejko – Sochacki zapewnia świadczenie pomocy prawnej w każdej dostępnej formie – według ustaleń pomiędzy stronami – to jest dyżurów w jednym dniu tygodnia, w wymiarze 6 godzin tygodniowo pełnionych w Urzędzie Miejskim przez pracownika Kancelarii oraz w formie elektronicznej, faksowej lub poprzez pocztę – podaje Łukasz Czech z ratusz zaznaczając, że zakres umowy obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego bez ograniczeń ilościowych.
Kancelaria także reprezentuje miasto przed sądami. Z przedstawionego przez ratusz wykazu spraw sądowych prowadzonych przez nią na zlecenie Miasta Łomża wynika, że w sumie spraw tych było pięć. W dwóch zapadły wyroki – niestety niekorzystne dla miasta. Pierwsza sprawa dotyczyła scalenia przy ul. Żabiej, druga – opisywana przez nas kilka dni temu - własności terenu pod ulicami Piaski i Podleśną. W tej sprawie istnieje jeszcze możliwość złożenia skargi kasacyjnej do NSA. Pozostałe trzy sprawy są w toku. 

W 2012 roku koszt obsługi prawnej tej kancelarii wyniósł  51.660 zł, a miesięczna opłata wynosiła 3500 zł netto. W tym roku umowa o współpracy z kancelarią będzie dotyczyła 11 miesięcy, a za usługę z kasy miasta kancelarii wypłacane będzie po 5 100 złotych miesięcznie. 
- 2013 rok - całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto wyniesie 69.003 zł – podał Łukasz Czech.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0