poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Kolejne podejście do śmieci

W najbliższą środę na nadzwyczajnej sesji radni Łomży mają poprawić zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały śmieciowe. RIO – jak informowaliśmy w poprzednim tygodniu - unieważniło część ich zapisów przekonując, że nowa opłata za śmieci będzie jednak podatkiem, ale zastrzeżenia do treści niektórych zapisów uchwał miał także Podlaski Urząd Wojewódzki. I tak zgodnie z proponowanym porządkiem obrad nadzwyczajnej sesji radni, nie tylko przyjmą nowe formularze deklaracji i rozliczeniem opłat za śmieci obciążą Urząd Miejski (na nie MPGKiM – jak chciano dotychczas), ale jeszcze raz mają głosować także nad wysokością stawek opłat. To głosowanie jest konieczne aby zdefiniować „gospodarstwo domowe”.

Wśród zapisów czterech uchwał, które mają być głosowane w środę jest także ten dotyczący zmiany terminu w jakim mieszkańcy zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji śmieciowej. To od niej zależeć będzie jakie opłaty będą musieli ponosić od 1 lipca. Dotychczasowy termin na złożenie tej deklaracji upływa z końcem kwietnia, ale w projekcie uchwały „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...” jest nowa data 31 maja 2013 roku.
Jak przekazuje Anna Sobocińska rzeczniczka prezydenta  zaraz po przyjęciu koniecznych uchwał przez Radę Miejską Łomży projekt deklaracji zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu z możliwością jej wydrukowania i wypełnienia bądź wypełnienia online i odesłanie drogą mailową do Urzędu. Gotowe deklaracje będą również dostępne w Urzędzie Miejskim, ul. Stary Rynek 14 i w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży przy ul. Akademickiej 22.
Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje muszą złożyć sami, za mieszkańców bloków zrobić mają to zarządcy nieruchomości. 

Uchwała dotycząca wysokości opłat za śmieci będzie ponownie głosowana zaś z racji koniecznego określenia jak należy rozumieć „gospodarstwo domowe”.  Propozycja brzmi następująco: „Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób.”

Proponowane stawki opłat za odebranie odpadów na terenie miasta Łomża są takie jak zostały przyjęte podczas sesji 27 lutego:
Domy jednorodzinne
Odpady niesegregowane - 35 zł/mies.
Odpady segregowane -  26 zł/mies.

Mieszkania w blokach
Odpady niesegregowane -  20 zł/mies.
Odpady segregowane -  15 zł/mies.

Osoby mieszkające samotne pod warunkiem segregowania odpadów
Domy jednorodzinne - 16 zł/mies.
Mieszkania w blokach - 9 zł/mies.

Opłaty za śmieci mają być wnoszone co miesiąc w kasie ratusza bądź bezpośrednio na wydzielony rachunek bankowy. Sobocińska przypomina także, że właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów, tak aby przestały obowiązywać z dniem 30 czerwca br.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0