wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Trzeba nam wraz ze Zmartwychwstałym Panem przejść do nowego świata!

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wyszedł z grobu. Odsunął kamień, który Go w nim więził. Niestety ten sam kamień i nas próbuje zamknąć w starym, pełnym przyzwyczajeń, kompromisów i ułatwień świecie. Usiłuje nas więzić, podporządkować, narzucając określony, niezgodny z obiektywną prawdą sposób myślenia czy postępowania” - napisał Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w życzenia na Wielkanoc 2013. Biskup zauważa, że z ciężarem tego kamienia „niejednokrotnie liczni nasi bracia i siostry się pogodzili”. - A przecież ten głaz został przez Chrystusa odsunięty! - podkreśla Biskup Łomżyński. - W Roku Wiary trzeba nam wraz ze Zmartwychwstałym Panem przejść do nowego świata! Świata miłości, wolności i pokoju.

ks. bp Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński
ks. bp Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

Biskup Stepnowski wraz z Księżmi Biskupami (biskupem pomocniczym Tadeuszem Bronakowski, i biskupami seniorami Stanisławem Stefankiem i Tadeuszem Zawistowskim – dop.red.) życzy Umiłowanym Diecezjanom, aby przeżywanie wielkanocnej radości w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, rozważanie Słowa Bożego i łamanie Chleba Eucharystycznego, pozwoliło lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa i dostrzec Jego obecność z nami”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0