poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Łomżyńska „Solidarność” pojedzie pikietować

Rada Oddziału Łomżyńskiej „Solidarności” podjęła uchwałę o przyłączeniu się do strajku solidarnościowego przeciwko polityce Rządu. Jutro od 6.00 do 10.00 na Śląsku odbędzie się strajk generalny, a we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się pikiety. Kilkudziesięciu związkowców z łomżyńskiej „Solidarności” przyłączy się do warszawskiej pikiety.

Henryk Piekarski szef łomżyńskiej „Solidarności”
Henryk Piekarski szef łomżyńskiej „Solidarności”

- Łomżyńska „Solidarność” uczestnicząc w strajku solidarnościowym w Warszawie wyrazi swoje niezadowolenie min: przeciwko przygotowywanym zmianom w Kodeksie Pracy jak również będzie przedstawiała problemy regionu min: likwidacja kolei – podkreśla Henryk Piekarski Przewodniczący łomżyńskiej Rady Oddziału NSZZ „Solidarność”. 
Z Łomży o poranku ma wyjechać autobus ze związkowcami. Będą pikietować od 9.00 do 11.00. pod Urzędem Wojewódzkim na Placu Bankowym. 
.
NSZZ „Solidarność” żąda od koalicji PO-PSL wycofania się z planów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji następujących postulatów: 
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze,
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych 
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacji swoich postulatów do dnia 17 kwietnia 2013 r. w przeciwnym razie zorganizują ogólnopolską, narodową manifestację. Manifestacja taka odbędzie się we wrześniu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0