środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Dr Sychowicz: Władze komunistyczne wobec Kościołów...

Jak wyglądały napięte relacji państwo – kościół w regionie w ciągu 30 lat po drugiej wojnie światowej opisuje w swej najnowszej książce dr Krzysztof Sychowicz. Publikacja dotyczy nie tylko polityki komunistycznych władz PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego ale i wszystkich innych związków wyznaniowych. Jak podkreśla prof. dr hab. Janusz Odziemkowski książka „ukazuje indywidualne postawy kapłanów i wiernych w ich złożoności i skomplikowanych uwarunkowaniach”, ale „czytelnik znajdzie na jej łamach również interesujące przykłady postaw przedstawicieli władz, zarówno karierowiczów, posłusznych wykonawców dyspozycji z Warszawy, jak i tych nielicznych, którzy z rozmaitych względów starali się unikać zaogniania stosunków z Kościołem”.

Książka pt. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944–1975” ukazała się staraniem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz białostockiego oddziału Instytutu pamięci Narodowej z którymi autor związany jest zawodowo.
- Dr Krzysztof Sychowicz już obecnie należy do ścisłej czołówki historyków zajmujących się powojennym losem Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem diecezji łomżyńskiej, gdzie pełni z kolei rolę niekwestionowanego lidera – ocenia  prof. dr hab. Jan Żaryn. 

W najnowszej książce łomżyński historyk wychodzi od oceny wpływu II wojny światowej na sytuację religijną w regionie. Pisze jaki był stosunek kościołów do nowych władz państwowych, ale przede wszystkim władz PRL głoszących laickość do kościołów i duchownych. W książce przytaczając wiele przykładów także z Łomży i najbliższej okolicy opisuje inwigilację Kościołów przez aparat bezpieczeństwa, aresztowania, procesy i  represje jakim poddawano szczególnie duchownych rzymskokatolickich. Porównuje jak te relacje wyglądały w czasach Stalinizmu, na czym polegała „odwilż” za Gomułki i co się zmieniło w pierwszych latach tzw. dekady gierkowskiej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0