poniedziałek, 26 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Pani prezydentowa traci fotel dyrektora Małego Artysty

- Niestety, pani Czerniawskiej już nie ma... – poinformowała kobieta odbierająca telefon w Niepublicznym Przedszkolu Mały Artysta w Łomży. - Od wczoraj. Nie mogę odpowiedzieć, dlaczego nie pracuje. Nie jestem upoważniona. Naszym zarządcą jest Edukator. Zwolnienie w poniedziałek Izabeli Czerniawskiej, będącej przez dziesięć lat do wczoraj dyrektorem Małego Artysty, to prawdopodobnie pokłosie ostrego konfliktu, jaki od 2011 roku rozgrywa się we władzach Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Założycielka i prezes Edukatora Barbara Kuczałek odmówiła komentarza w sprawie przyczyn zwolnienia małżonki prezydenta Łomży Mieczysława Czerniawskiego. Ze zwolnioną panią dyrektor nie udało nam się skontaktować.

Izabela Czerniawska
Izabela Czerniawska

Podczas środowej sesji Rady Miasta Łomża w minionym tygodniu grupa dyrektorów małych, uratowanych przed likwidacją szkół, których Edukator prowadzi ponad 40 w pięciu województwach, złożyła list otwarty do radnych z prośbą o pomoc. Piszą w nim: „Wyrażamy najwyższe zdumienie, że Prezydent Łomży jako organ nadzoru nad Stowarzyszeniem, powołany do opieki i wspierania oddolnych inicjatyw pożytku publicznego, staje po stronie trojga członków (w tym własnej żony) przeciw 700 pozostałym członkom Stowarzyszenia „Edukator”, nie bacząc na konflikt interesów osobistych i służbowych”. Pod koniec sierpnia ogniskiem zapalnym okazało się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży – jak twierdzą autorzy listu otwartego - „zwołane zgodnie z wolą reprezentantów przytłaczającej większości kół terenowych. Delegaci - 76 osób reprezentujących 31 kół terenowych- jednogłośnie dokonali zmian w Statucie, odwołali poprzedni Zarząd Stowarzyszenia oraz wybrali Zarząd w nowym składzie. Główną przyczyną zwołania walnego zebrania członków był nasilający się od 2011 roku paraliż pracy Stowarzyszenia, spowodowany szkodliwą dla naszej organizacji działalnością trojga członków poprzedniego Zarządu, w tym łamania statutu, zaniedbywania obowiązków, prób wymuszeń oraz niezgodnych z prawem operacji gospodarczych i nieprawidłowości w dokumentacji. Sprawy te są obecnie przedmiotem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji skarbowych”.  (cały list otwarty dostepny jest tu)

Jeszcze tego samego dnia odwołany w sierpniu, ale jak określają jego członkowie legalny - zgodny z rejestrem KRS Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży opublikował na forum internetowym 4lomza.pl oświadczenie następującej treści:
„Żądamy natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wobec Zarządu Stowarzyszenia Edukator w Łomży.
Jednocześnie oczekujemy, że nieprawdziwe oszczerstwa, bezzasadne komentarze, pomówienia członków zarządu przez niektórych pracowników organizacji zostaną sprostowane.
Przed rozpowszechnianiem oszczerstw prosimy o wysłuchanie obu stron konfliktu oraz zapoznanie się w powyższej sprawie z wyrokiem Sądu Rejonowego KRS z dnia 13.02.2013r. w Białymstoku, uchylającym uchwały zebrania pracowników wystosowujących list otwarty. Stowarzyszenie nie posiada członków i kół terenowych przyjętych zgodnie ze statutem.
Jest wielu pracowników organizacji popierających działania 3/4 zarządu. Decyzje i uchwały były podejmowane większością głosów Zarządu. Mimo tego Pani Prezes ich nie respektowała i były przypadki ich podmiany i podrabiania podpisów członków Zarządu ( 2 sprawy są zgłoszone do prokuratury). Pani Prezes prowadziła finanse stowarzyszenia w oparciu o firmę "Jakub",której właścicielem jest mąż Pani Prezes. Mimo podjęcia uchwały o wycofaniu tej firmy z uwagi na naruszenie przepisów organizacji pożytku publicznego, nie zostały przez Nią respektowane i wykonane. 3 członków zarządu samodzielnie złożyło oświadczenia o nieprzyjęciu sprawozdania finansowego za 2011r. z uwagi na ukrywanie dokumentacji finansowej w archiwum przeniesionym bez zgody zarządu do prywatnego domu Pani Prezes i brak czytelności finansowej.
Cieszymy się, że powstał komitet obrony stowarzyszenia przed takimi praktykami, który powinien respektować postanowienia sądu.
Konflikty z Zarządem Pani Prezes ma już w 2009r. kiedy to jednego dnia trzech członków zarządu odchodzi z pracy w zarządzie, a dwóch z nich przechodzi do pracy w konkurencyjnej organizacji, do osoby która była Prezesem Edukatora do 2004r 
Pani Prezes zajmuje to stanowisko od 2004r. do dnia dzisiejszego i pracuje z trzecim składem zarządu.
Oczekujemy na respektowanie prawa, rozmowę, i pracę zgodną z celami organizacji.”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0