środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radio.bialystok.pl

Jedwabne Rada gminy nadal bez przewodniczącego

Rada gminy Jedwabne nadal funkcjonuje bez swojego przewodniczącego. Radni zrezygnowali z dalszych wyborów nowego szefa po pierwszej turze, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Z faktem, że wybory powinny się odbyć, nikt już nie próbował polemizować. Tym bardziej, że sesja rozpoczęła się odczytaniem przez wiceprzewodniczącego Andrzeja Górskiego pisma od wojewody podlaskiego. Wynikało z niego jednoznacznie, że poprzedni przewodniczący Kazimierz Załuska został prawomocnie odwołany, zaś do czasu wybrania jego następcy obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący.

Do wakującego stanowiska zgłoszono dwóch kandydatów - wiceprzewodniczącego Andrzeja Górskiego i... odwołanego przewodniczącego Kazimierza Załuski. W tajnym głosowaniu wziął udział komplet 15 radnych i kiedy wydawało się, że sprawa się rozstrzygnie, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół, z którego wynikało, że każdy z kandydatów zdobył 7 głosów, zaś jeden - który miał być decydujący - oddany został jako nieważny.

Prowadzący sesję, zamiast ogłosić drugą turę, stwierdził, że głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia i zamknął ten punkt obrad, przechodząc do następnego. Rada Jedwabnego nadal działa więc bez przewodniczącego, a na mocy decyzji wojewody do czasu jego prawomocnego wyboru obowiązki sprawuje wiceprzewodniczący.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0